Meny Stäng

Rehabilitering

Rehabilitering för alla

Vi har en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans uppnår vi dina rehabiliteringsmål.

Tag kontakt med oss gällande rehabilitering