Meny Stäng

Idrottsmedicin

Vi gör en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans hjälper vi dig att uppnå dina rehabiliteringsmål.

Behandling

Idrott och motion är både nyttigt och bra i alla olika former men tyvärr uppkommer ibland skador som kan vara svåra att åtgärda själv.

Som fysioterapeuter gör vi en noggrann undersökning av din skada och försöker hitta både bakomliggande orsaker samt behandlar dina besvär. Tillsammans gör vi upp en målsättning och arbetar via både din egen träning och vår behandling för att uppnå dessa mål. Vid behov kan vi även kontakta din tränare för teknikgenomgång och anpassad träning

Är du tränare och vill hjälpa dina adepter att förebygga skador och prestera bättre så hör gärna av dig så berättar vi mer.