Meny Stäng

Ergonomi

Ergonomi

Vi gör en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans hjälper vi dig att uppnå dina rehabiliteringsmål.

Behandling

Behöver du hjälp att hitta en bra arbetsställning eller ett bra arbetssätt för att undvika belastningsskador? Kontakta oss så kan vi hjälpa både dig som har ett sittande arbete eller dig som har ett arbete med tunga lyft och kanske obekväma arbetsställningar.

Vi gör både individuella genomgångar och rådgivningar men också föreläsningar.

Läs mer om ergonomi