Meny Stäng

Habilitering av barn

Habilitering av barn

Tjänst som erbjuds av Mats Danielsson och Mikaela Lingonblad.

Vi gör en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans hjälper vi dig att uppnå dina rehabiliteringsmål.

Behandling

Rehabilitering betyder att man försöker återfå en förmåga som man tidigare har haft, vilket kan vara aktuellt exempelvis efter en olycka. Habilitering betyder att utveckla en ny förmåga eller att stärka en förmåga man redan har. Syftet med habilitering är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

I vårt habiliteringsarbete ger vi både behandling men även stöd och råd till föräldrar och andra som finns i barnets nätverk.