Meny Stäng

Om oss

Om Rehab City

Vi vänder oss till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi vänder oss till privatpersoner, till dig som företagare eller är aktiv inom föreningslivet.

Rehab City är ett samarbete mellan fysioterapeuterna Mats DanielssonJohanna Lundberg, Markus Palm, Mikaela Lingonblad, Elin Palm, Vendela Sjöberg,  ergoterapeut Maria Fjäder och talterapeuten Johanna Hjerling. Vi erbjuder olika behandlingar och tjänster inom fysioterapi, ergoterapi, talterapi och friskvård. Vi ger vård som är modern och vilar på en evidensbaserad grund. Vi är måna om att du ska få hjälp på bästa möjliga sätt.

Rehab City samarbetar med:

  • Folkhälsan Åland och lokalföreningar
  • Ålands Reumaförening, Föreningen Vårt Hjärta,  Ålands Cancerförening, Andning och allergi Åland
  • Ålands Judoklubb r.f
  • Mariehamns Gymnastikförening
  • Ålands Simförening
"Vi vill att du ska må bra! Vill du må bra i din vardag och kunna prestera ditt bästa. Smärta och skador kan vara ett hinder för detta"

Mats Danielsson

Efter en förlamningssjukdom i tonåren, som innebar mycket rehabilitering, fastnade mitt intresse för fysioterapi.
Som fysioterapeut brinner jag för att hjälpa dig med besvär från muskler och leder och har ett specialintresse gällande knäbesvär, idrotts- och motionsskador.

På senare år har jag även utbildat mig till företagsfysioterapeut och arbetar med företag för att förebygga sjukskrivningar. Vid behandling av personer i arbetsför ålder kan jag i vissa fall bedöma att besvären är arbetsrelaterade. Då gör jag gärna ett besök på arbetsplatsen för att se vilka åtgärder som är möjliga att göra för att förebygga besvären.
Jag behandlar även barn med olika funktionshinder, bl.a. reuma, Downs syndrom och Cp-skador.

Kontakta mig på: mats@rehabcity.ax eller på telefon 018-27900 alternativt +358405737949

Johanna Lundberg

Jag har erfarenhet sedan år 2000 fysioterapeut inom öppenvård både i Sverige och Finland. Som vidareutbildning har jag akupunktur och så har jag specialiserat mig på träning, ortopedisk medicin och sakkunnig inom företagshälsovård. Min master i fysioterapi är inriktat mot träning efter graviditet och hon är även utbildad personlig tränare och certifierad mamma magetränare.

Jag jobbar mycket med bedömning, utredning, träningsråd, ergonomi och är därmed ofta ute på olika gym i rehabiliterande syfte samt på företag.
Behandling som tex akupunktur, ledmobilisering, djupvärme, lympha touch eller stötvåg etc kombineras ofta med ovanstående eller i början av en behandlingserie.
Jag leder olika grupper mamma träning, företagsträning, träning för föreningen Vårt Hjärta, Ålands Cancerförening och Folkhälsan.

Kontakta mig på: johanna@rehabcity.ax eller telefon 018-27900 alternativt +358 407524536

Markus Palm

Jag är fysioterapeut och har arbetat inom primärvården sedan jag erhöll min legitimation. Jag har arbetat med Region Östergötlands Motions- och idrottsskadeenhet samt varit fysioterapeut för handbollsföreningen RP IF Linköpings dam- och herrlag. År 2017 erhöll jag min masterexamen i fysioterapi och masterarbetet är inriktat mot idrottsmedicin och specifikt handboll och axelskador. Jag är även Certified Sports Physiotherapist (CSPT).

Jag jobbar med bedömningar och behandlingar av främst muskler och leder. I min bedömning använder jag mig av ultraljudsdiagnostik där jag kan bedöma skador på muskler, ligament, skelett och även se tecken på blödningar eller inflammation. Jag har mitt specialintresse i idrottsmedicin och särskilt axlar och knän men är van att bedöma hela kroppen och alla typer av besvär. Jag har bland annat vidareutbildat mig i ortopedisk manuell teknik och använder mig av dessa tekniker i både bedömning och behandling. Jag försöker alltid att se till helheten hos dig som kund och du sätter målen.

Kontakta mig på: markus@rehabcity.ax eller på telefon 018-27900 alternativt +358 4575706048

Maria Fjäder

Utbildad ergoterapeut sedan 2008. Jag har jobbat flera år inom psykiatrin samt provat på att jobba inom somatiken, med en stor variation på patienter. Klientelet är allt från barn till seniorer, likaså är diagnoserna väldigt varierande. Jag har sedan hösten 2018 jobbat hos Rehab City. Sommaren 2019 satsade jag på att köpa in Tyromotions hand- och överkroppsrobot Pablo för att ha ett bra mätinstrument samt en motiverande träningsutrustning för att göra handträningen roligare och mer mångsidig. 
Jag jobbar även med att leda träningsgrupper och är utbildad personlig tränare så jag hjälper dig gärna med träningen.

Kontakta mig på: maria@rehabcity.ax eller på telefon 018-27900 alternativt +358 408334335

Mikaela Lingonblad

Jag har arbetat som fysioterapeut inom specialsjukvården i 15 år, varav de flesta åren på Åland. År 2007 böjade jag arbeta på privatsidan med inriktning på barn och unga med fuktionsnedsättningar. Det har sedan utökats till att även gälla vuxna. Simning har har alltid varit ett stort intresse för mig både som aktiv simmare o ledare i flera olika kategorier. Detta har jag tagit med mig och utvecklat i min yrkesroll som fysioterapeut. Simning och träning i vatten ligger mig varmt om hjärtat.

Det kan hjälpa till att utveckla och förbättra balans, rörlighet, koordination, styrka och kondition. Samtidigt kan det ge psykiskt välbefinnande och ökat självförtroende.
Mig kan man träffa både på mottagningen och i sin vardagsmiljö.  Jag gör hembesök, daghems- och skolbesök utgående från klientens behov för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta mig på: mikaela@rehabcity.ax eller på telefon  018-27900 alternativt +358-4570522321

Elin Palm

Jag är legitimerad fysioterapeut sedan 2012. Det området jag jobbat allra mest med är medicinsk rehabilitering. Jag har jobbat mycket med hemrehabilitering efter exempelvis neurologisk eller ortopedisk skada och jag har även arbetat med personer med demenssjukdomar. Jag är utbildad förflyttningsinstruktör och har jobbat för att få in ett rehabiliterande arbetssätt hos vårdpersonal. Det är ofta viktigt att få med omgivningen på rehabiliteringståget och se till hela personen. 

Här på Rehab City drar jag även träningsgrupper både på land och i vatten.

 Kontakta mig på: elin@rehabcity.ax eller på telefon 018-27900 alternativt +358-4573667107

Johanna Hjerling

Jag är legitimerad talterapeut sedan år 2011. Jag arbetar med svårigheter inom tal, språk, kommunikation, röst och sväljning. Efter det att jag utbildades vid Åbo Akademi har jag jobbat i Åbo, på Åland och i London med vuxna klienter med bland annat med stroke, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskador eller röststörningar.

Jag har en internationell specialistutbildning i behandling av  tal- och röststörningar för personer med Parkinsons sjukdom. Förutom talterapi håller jag gärna olika informationstillfällen när det gäller frågor relaterade till tal, språk, kommunikation och röst. Vidare kan jag erbjuda utbildningstillfällen och fortbildning, till exempel om förebyggande behandling och behandling av yrkesmässiga röststörningar. Jag kan träffa klienter på svenska, finska och engelska. Länk till utbildning klicka här.

Kontakta mig på: johanna.hjerling@rehabcity.ax eller på telefon 018-27900 alternativt 0503424001

Vendela Sjöberg

Jag är utbildad fysioterapeut vid Uppsala Universitet med examen 2012. Jag har främst erfarenhet från arbete som fysioterapeut inom äldreomsorg på Åland, men även ett år i Norge. Ansvarat för bedömning och uppföljning av aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. Träning utgående från individuell målsättning med fokus på t.ex balans, förflyttningar och rörlighet. Jag har exempelvis arbetat med rehabilitering vid frakturer, hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska diagnoser och cancer. I mitt arbete drivs jag av möjligheten att bidra till en aktiv och meningsfull vardag för klienten. Jag leder för närvarande vattengymnastik.

 Kontakta mig på: telefon 018-27900