Meny Stäng

Medicinsk rehabilitering

Vi rehabiliterar personer med olika skador t.ex stroke, MS och olika neurologiska sjukdomar. Rehab City har avtal med FPA gällande medicinsk och krävande medicinsk rehabilitering inom områdena för fysioterapi, ergoterapi och talterapi samt vattenterapi.  Rehabiliteringen ordnas och finansieras av FPA. Ersättning för resekostnader kan klienten ansöka om hos FPA. Den aktuella avtalsperioden sträcker sig till 2024 med option på förlängning till och med 2026. Rehab City har ej avtal om gruppterapi med FPA. 

Terapierna utförs på kliniken, i bassäng eller som hembesök. Våra behandlingsrum är alla tillgängliga för rullstol och parkering för rörelsehindrade finns i nära anslutning till lokalen. En trapphiss finns från innergården. 

Terapeuterna i medicinsk rehabilitering är fysioterpeuterna Mats Danielsson, Markus Palm, Johanna Lundberg, Mikaela Lingonblad, Elin Palm, Vendela Sjöberg, ergoterapeuten Maria Fjäder och talterapeuten Johanna Hjerling. För att ta del av vilka kurser samt språkkunskaper, läser mer på fliken ”Om oss”.

Rehab City AB är lokaliserad på Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn, Åland.  Telefonnummer 018-27900. Mail: info@rehabcity.ax.

Trapphiss så att personer med rullstol eller elrullstol finns till lokal. 

Djur, som tex assistanshund, får tas med enligt överenskommelse i förväg.  Vi har ingen kö till medicinskrehabilitering. 

För mer information besök FPA medicinsk krävande rehabiliteirng eller kontakta FPA på telefon

Utrustning som används, klicka här