Meny Stäng

Hälso- och sjukvård

Rehabilitering

 Vi har en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans uppnår vi dina rehabiliteringsmål.

Fysioterapi är kunskaper och studier av människan i rörelse.  I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar och besvär. De flesta problem kommer från rörelse- och stödjeorganen dvs. muskler, leder, skelett och nerver. Fysioterapi passar för alla personer från barn till äldre som behöver hjälp med besvär från rörelse- och stödjeorganen, men även för dig som vill förebygga besvär och kanske öka din kondition och funktionsförmåga.

En talterapeut (i Sverige logoped) arbetar med utredning och intervention för personer i alla åldrar med olika typer av tal-, språk-, kommunikations- och röststörningar samt ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Arbetet sker i nära kontakt med klienter, anhöriga och näromgivning samt i samarbete med sakkunniga från olika yrkesgrupper. 

Klicka nedan för  mer information om rehabilitering, friskvård och grupper samt föreläsningar: